Bæredygtig flybrændstof: Alt du skal vide
Credit: Pexels

Bæredygtig flybrændstof: Alt du skal vide

Sustainable Aviation Fuel, eller i daglig tale SAF, er noget vi alle er på alle andettidspunkt vil støde på omtale af. Luftfartsindustrien står for 12% af verdens CO2-udledninger. Konventionelt flybrændstof stammer fra olie, kul eller gas, som alle er store syndere i global opvarmning. For at overholde deres bæredygtighedsforpligtelser skifter flere og flere flyselskaber til Sustainable Aviation Fuel (SAF) for at mindske deres CO2-aftryk. Øget anvendelse af SAF kræver strukturelle opgraderinger samt støttende økonomiske og politiske tiltag. Her gennemgår vi alt du skal vide om bæredygtig flybrændstof.

Luftfartsindustriens klimaudfordring og fremtidige udvikling

På trods af at luftfartsindustrien kun står for “kun” 12% af transportsektorens samlede CO2-udledninger, forventes industrien at vokse betydeligt. Eksperter anslår, at antallet af passagerer vil stige til 6,9 milliarder årligt inden 2035. Med urbaniseringens fremmarch og øget efterspørgsel efter flyrejser har industrien allerede forpligtet sig til at halvere CO2-udledningen inden 2050 i forhold til niveauerne i 2005.

Læs også: Guide til køb af brugt elbil

COP26 i Glasgow forpligtede luftfartsindustrien sig også til at “fremskynde ambitiøse tiltag for at reducere luftfartens CO2-udledninger i en hastighed, der er i overensstemmelse med bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5°C.” Bæredygtigt Flybrændstof (SAF) spiller en central rolle i at hjælpe industrien med at nedbringe deres udledninger.

Hvad er bæredygtigt flybrændstof?

Bæredygtigt Flybrændstof (SAF) er en alternativ brændstofkilde, der stammer fra forskellige råmaterialer. Det adskiller sig fra traditionelt flybrændstof, da det ikke bruger kilder som olie, kul eller gas. SAF-råmaterialer kan omfatte alt fra madolie og affald til fødevarerester og energikulturer.

refuelling-hose-check-air-bp
Credit: BP

Luftfartsindustrien valgte specifikt at bruge ordet ‘bæredygtigt’ flybrændstof for at understrege deres forpligtelse til at skaffe råmaterialer bæredygtigt. Der er tidligere tilfælde, hvor dyrkning af råmaterialer til biobrændstof har haft negativ indvirkning på miljøet. For eksempel har der været tilfælde af skovrydning og ændring af jordbrug til dyrkning af energikulturer til biobrændstof.

Derudover undgås termen ‘biobrændstof’, da nogle typer SAF kan stamme fra ikke-biologiske kilder. ‘Power-to-liquid‘-processen kan omdanne biprodukter fra produktion til brændstof. For eksempel kan spildgasser fra stålproduktion omdannes til input til SAF.

Ifølge Den Internationale Civilluftfartsorganisation (ICAO) defineres ‘alternative brændstoffer’ som: “ethvert brændstof, der har potentiale til at generere lavere kulstofemissioner end konventionelt kerosen på livscyklusbasis.” ICAO bruger også termen ‘bæredygtigt flybrændstof.’

Fordele ved bæredygtigt flybrændstof

SAF har potentiale til at reducere op til 80% af livscyklusemissionerne sammenlignet med traditionelle fossile brændstoffer. Afhængigt af råmaterialerne kan brugen af SAF også have yderligere miljømæssige og økonomiske fordele. Brug af affald som råmateriale er et eksempel på cirkulær økonomi i praksis.

Når energikulturer som camelina bruges, kan landmænd også opleve økonomiske fordele. Camelina kan roteres med andre afgrøder som hvede og skabe en ny indtægtskilde for landmænd. Dette reducerer også ensidig afgrødedyrkning, der kan påvirke jordens sundhed og øge skadedyrsangreb.

Derudover vil brugen af SAF stabilisere omkostningerne til flybrændstof ved at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. SAF kan udvindes fra flere kilder end fossile brændstoffer, hvilket forventes at stabilisere prisen og gøre brændstoffet mindre sårbart over for prisudsving.

Brugen af SAF i Aviation Fleets

Alle SAF-blandinger skal certificeres efter ASTM D1655, samme standard som traditionelt flybrændstof. Hvis SAF’er verificeres efter denne standard, kræves ingen yderligere ændringer for at tilpasse det til flydele. I øjeblikket kan SAF kun bruges i blandet form, og blandingsforhold varierer afhængigt af råmaterialet. Den maksimalt tilladte SAF-blanding er 50%.

Nye fremskridt med 100% SAF i luftfartsindustrien

Tidligere på året gennemførte et team af luftfartsspecialister den første flyvning nogensinde med 100% SAF, hvilket viser positive fremskridt med anvendelsen af 100% SAF i fremtidige flyvninger.

Aktuel anvendelse af bæredygtige Flybrændstoffer

Den første flyvning, der udelukkende brugte SAF, fandt sted i 2018. Siden da har udbredelsen været beskeden sammenlignet med den samlede efterspørgsel efter brændstof i industrien. To nøgleårsager til den begrænsede udbredelse er den begrænsede tilgængelighed af SAF og faciliteterne til at levere det. SAF produceres kun i små mængder på grund af begrænsede råmaterialer og anlæg, hvilket resulterer i en højere produktionsomkostning sammenlignet med traditionelle brændstoffer. Den højere pris på SAF udgør en betydelig hindring for bredere anvendelse i flyselskaber.

Derudover mangler mange lufthavne mekanismer til at levere SAF til fly. Pr. september 2017 kan kun fire globale lufthavne, herunder Oslo, Bergen, Stockholm og Los Angeles, levere en stabil forsyning af SAF.

Ifølge International Air Transport Association (IATA) forbruger verden 278 milliarder liter brændstof til luftfart. Ifølge deres analyse kan der være et levedygtigt marked for SAF, selv hvis så lidt som 1% af verdens brændstof er SAF. Dette ville indebære, at 10% af verdens fly anvender brændstof med 10% SAF og 90% traditionelt brændstof.

Fremme brugen af SAF på tværs af flyindustrien

For at øge anvendelsen af SAF i globalt kræves både udvikling af infrastruktur og politiske tiltag, der kan støtte dens anvendelse.

Politiske initiativer, der kan fremme anvendelsen af SAF, inkluderer tildeling af tilstrækkelige råmaterialer til brændstofproduktion og finansiering af processer til at skalere SAF-produktionen. En rapport om tilgængeligheden af råmateriale til SAF-produktion konkluderede, at råmaterialer hovedsageligt bruges i andre transportsektorer, hvilket begrænser tilgængeligheden til SAF-produktion uden stærk politisk støtte og investeringer.

Andre måder, hvorpå politikere kan støtte SAF-tiltag, inkluderer tildeling af midler til råmaterialeforskning og udvikling samt raffinering af processer, incitamenter for flyselskaber til at bruge SAF og nedbringelse af risikoen ved private og offentlige investeringer i SAF.

Investering i den nødvendige infrastruktur er lige så vigtig. I juli 2021 foreslog Den Europæiske Union en ny forordning kaldet ReFuel EU, der sigter mod at skabe lige vilkår for SAF på tværs af EU-landene. Som en del af forordningen kræves det, at EU-lufthavne leverer den nødvendige infrastruktur til forsyning og blanding af SAF. På grund af flyvningernes globale karakter er det dog vigtigt, at lufthavne over hele verden tilbyder lignende infrastruktur for, at SAF kan være kommercielt levedygtigt.

Selvom den bredere vedtagelse af SAF vil hjælpe luftfartsindustrien med at reducere udledninger, er fremskridt inden for flydesign og driftseffektivitet også nøglen til at nedbringe udledninger. Fly som Boeing 787 er allerede 80% mere brændstofeffektive end fly fra 1950’erne og afspejler de positive miljømæssige fremskridt, der allerede er sket i luftfartsindustrien.


Kilde & Billederettigheder: Earth.org

Be Social!

Gearkassen.nu anvender Cookies. Ved at fortsætte med at bruge Gearkassen.nu lader du os smage dine Cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere